Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni.

Autor citátu: Adam Smith     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera. O'Henry | Detail citátu

Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi. Kjell A Nördström | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. Addison Joseph | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

I believe that too many people stay at jobs they hate to get more vacation days so that they can spend more time away from the jobs they hate. Jim Warda | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby každý pracoval pro budoucnost, kdo by pracoval pro nás? František Vymazal | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Josef Čapek | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Umění odpočinku je součástí umění práce. John Steinbeck | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Svoji pravdu dokazujeme každodenní prací. Běhavý Josef | Detail citátu

Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci. P.F. Drucker | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Oscar Wilde | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Starosti jsou nejlepší zábavou. France Anatole | Detail citátu

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. Voltaire | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Práce je otec štěstí. Benjamin Franklin | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..