Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl.

Autor citátu: A.A Lazarus     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Bible | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos | Detail citátu

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Žádný člověk by nikdy neměl hodnotit jiného člověka. Deming | Detail citátu

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. Jakub Arbes | Detail citátu

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši. Konfucius | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou - zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Bůh nehraje v kostky. Albert Einstein | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Místo a prostředí samo návod a radu dá nám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech. Kjell A Nördström | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Tvrdí-li lidé o něčem, že je to šílené, měli bychom se do toho pustit. Tvrdí-li o něčem, že je to dobré, znamená to, že to už dělá někdo jiný. Hadjime Mitari | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Neštěstí se nepodávej, ale jdi proti němu se vší odvahou. Vergilius | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..